Последни Блог постове

Контролиране на пика на кръвната захар при лечение на наднорменото тегло и затлъстяването

Публикуван: 10/05/2017 Прочитания: 852 Коментари: 0


Защо се напълнява?

Наднорменото тегло и затлъстяването се считат за основни проблеми на общественото здраве на модерния свят, или защото са все по-често срещани, или защото имат сериозни патологични последствия.В основата на този дисбаланс стоят промените на обществото, предизвикани от икономическия растеж, модернизацията, урбанизацията и глобализацията на хранителните пазари.Увеличаването на наднорменото тегло, за което допринесоха новите навици на хранене и заседналия начин на живот, е подпомагано от генетичната предиспозиция за създаване на мастни запаси, която произтича от условията, в които се е осъществила еволюцията на човешкия род. Всъщност, човешкият род се е развил в условия на отсъствие на храна и това подпомогнало генетично, способността за акумулиране на запаси, което в тези условия, се оказало по-изгодно спрямо способността за оползотворяване на енергийния дисбаланс между един прекален прием на калории и една намалена физическа активност.

Храненето се промени, като се увеличи консумацията на храни с висока енергийна плътност, без фибри и с по-голямо процентно съдържание на наситени мазнини и рафинирани захари.

В същото време е налице драстично намаляване на физическата активнос свързана с работата, която е по-малко заангажираща от физическа гледна точка, с автоматизирания транспорт, с технологията в дома и със заседналия живот в свободното време.

Наднормено тегло и затлъстяване: сериозен здравен проблем.

Повечето хора на възраст между 18 и 69 години са с наднормено тегло. Особено обезпокояващо е нарастващото разпространение на проблема сред детското население. Наднорменото тегло в детска възраст оказва отрицателно влияние върху здравето, както по време на самата детска възраст, така и по време на юношеството и в напреднала възраст. Ако детето е затлъстяло на 6-годишна възраст , има голяма вероятност да бъде с наднормено тегло и като възрастен. По-голямата част от затлъстелите юноши остават затлъстели и като възрастни, поради по-голямата трудност да постигнат стабилно отслабване, в резултат на биологични и психо-социални затруднения.

Следователно,полезно е, да се насърчават дейности за превенция и лечение на наднорменото тегло преди юношеската възраст.Размерът, който придобива проблема е особено сериозен, защото наднорменото тегло и затлъстяването, освен непосредствените естетически и социални последици, представляват важни рискови фактори за метаболитни и дегенеративни заболявания като сърдечни, цереброваскуларни, дихателни, костно-ставни заболявания, захарен диабет, чернодробна стеатоза (затлъстял черен дроб), калкулоза.

Не е само въпрос на килограми в повече.

Затлъстяването е хронично заболяване, което се дължи на излишък на мастна маса, разпределена по различен начин в различни участъци на тялото.

За да се определи дали съществува "излишък" на мазнини, обикновено се прибягва към индекса на телесната маса (ИТМ ИЛИ BMI = Body Mass Index, съгласно американското определение), който се изчислява по следната формула:

BMI = тегло (в kg)/ръст на квадрат (в метри) = kg/m2

BMI

Body Mass Index

Индивид

< 18,5

Тегло под нормата

18,5-24,9

Нормално тегло

25 – 29,9

Наднормено тегло

30 – 34,9

затлъстяване

35 – 39,9

Затлъстяване II-ра степен

>40

Затлъстяване III-та степен

Независимо от това, че BMI е полезен и своевременен индикатор за наднормено тегло и затлъстяване, той трябва да се счита само за един от параметрите, които трябва да се държат под наблюдение.

На един и същ BMI, може да отговарят различни нива на телесни мазнини. BMI не дава никаква информация относно локализирането на мазнините, което обаче е решаващо за оценката на рискове от сърдечно-съдови заболявания и захарен диабет.

Поради тези причини е важно да се има предвид освен BMI и обиколката на талията ( тоест, обиколката на стомаха измерена на височината на пъпа), която се счита за достоверен индикатор на количеството мазнини, намиращи се в коремната област ( коремни мазнини).

Наличието на излишък от коремни мазнини сам по себе си, като не се взема предвид BMI, представлява рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания и захарен диабет тип 2.

Жена

Мъж

Оценка

<80

<94

нормално

80-88

94 – 102

високо

>88

>102

Много високо

Обиколката на талията се изчислява като се стои изправени, с отпуснати коремни мускули, поставяйки обикновен метър около корема, на височината на пъпа.

Излишък на мазнини: опасност за здравето.

Хората с наднормено тегло и затлъстяване, дори и в различен размер, се характеризират с излишък на мазнини, които се натрупват в адипозната тъкан.Дълго се считаше, че адипозната тъкан е проста тъкан за отлагане на енергийни запаси.В действителност, адипозната тъкан изпълнява други много важни функции, между които производството на биологично активни вещества, наречени „адипоцити", които са в състояние да регулират метаболизма на мазнините и други физиологични функции.Когато е пренатоварена с излишък от мазнини, адипозната тъкан освобождава преди всичко адипоцити от възпалителен тип, които имат отрицателни последици върху целия организъм, като увеличават опасността от метаболитни и сърдечно-съдови заболявания.Мазнините съдържащи се в коремната област, коремни мазнини, са в състояние да произведат възпалителни цитокини в по-голям размер, спрямо мазнините в другите участъци на организма.Поради това, трябва да се обръща все по-голямо внимание не само на килограмите в повече, но и на разпределението на мазнините и най-вече, върху стойността на обиколката на талията.В светлината на тези доказателства, дори и който се намира в интервала за тегло и BMI в нормата, трябва да държи под наблюдение и коремната обиколка, тъй като тя се счита за рисков фактор, независимо от теглото.

Дейности срещу наднормено тегло и затлъстяване: контрол на пика на кръвната захар.

Нарастващото разпространение на наднорменото тегло и затлъстяването, прави наложително извършването на важна намеса на колективно и индивидуално ниво. За един сериозен подход за разрешаването на проблема е необходимо да се действа като се промени стила на живот, прилагайки една здравословна диета и извършвайки редовно физическа активност.Всъщност, важно е да се уравновеси енергийният баланс, намалявайки от една страна количеството на калориите, които се приемат с диетата и от друга страна, увеличавайки изразходването на калории. Важно е обаче, да се обърне внимание и на процесите, които са в основата на формирането на натрупвания на мазнини, за които е важно не само .количеството", но също и качеството на приетите калории.Особено важна е ролята на измененията, които претърпяват нивата на глюкозата в кръвта през деня, вследствие на поемането на въглехидрати.Тези последните, наречени също глюкозиди, се смилат и трансформират в глюкоза в гастроинтестиналния апарат. След хранене, особено ако то е богато на въглехидрати, се увеличава концентрацията на те коза в кръвта (гликемия).

Увеличаването на нивото на кръвната захар стимулира една важна жлеза на храносмилателния апарат, наречена панкреас (задстомашна жлеза) да отделя хормона "инсулин", който посредством кръвта достига всички тъкани на организма. Инсулинът:

 • улеснява използването на глюкозата от страна на всички клетки на организма;
 • стимулира запазването на излишната глюкоза под формата на мазнини и най-вече на триглицериди в адипозната тъкан (липогенеза);
 • инхибира мобилизацията на мазнини от адипозните депа (липолиза), когато наличието на обилно количество глюкоза прави ненужно използването на енергийните запаси.

Следователно, инсулинът управлява ситуации на изобилие на източници на енергия, като подпомага складирането на тези, които са в излишък в мастните депа и блокира използването на запасите.Поради това, инсулинът се нарича "хормонът на изобилието".

Следователно, инсулинът позволява да се доведат нивата на глюкозата в кръвта до нормална концентрация, или като глюкозата се използва от клетките за произвеждане на енергия, или, в случай на излишък, като се депозира под формата на мазнини.

Пикове на кръвната захар и акумулиране на мазнини.

Колкото по-рязко е увеличаването на кръвната захар след хранене, толкова по-голямо е освобождаването на инсулин, което определя едно внезапно намаляване на нивата на глюкозата до стойности, дори по-ниски от тези началните.

Това има две последствия:

 • голяма част от глюкозата не се използва, а се акумулира бързо под формата на мазнини в адипозната тъкан;
 • твърде бързото връщане към ниски нива на кръвната захар представлява за организма състояние на липса на "гориво" и следователно, предизвиква чувството за апетит, водещо до приемането на допълнителна храна.

Поради това се създава едно парадоксално състояние: приемането на излишък от „глюкоза" определя бързото изземване под формата на мастни депа; липсата на „гориво" което е последствие, води посредством стимулирането на апетита до допълнително приемане на храни – източници на енергия.

Когато обаче, увеличаването на кръвната захар е постепенно, се освобождава такова количество инсулин, което определя едно бавно и постепенно връщане до нормални нива на кръвната захар.

В това състояние:

 • ниските нива на инсулин сигнализират за необходимостта да се ползват енергийните запаси на организма: мобилизират се мазнините от адипозната тъкан;
 • кръвната захар, чиито нива не претърпяват резки спадове, не изпраща сигнали за апетит на организма.

Действия, които забавят скоростта на абсорбиране на въглехидратите, предизвиквайки контролиране на постпрандиалната кръвна захар и непряко на инсулинемията, могат да бъдат важна помощ при контролирането на теглото и излишъка на мазнини.

LibraMed е продукт, подходящ за лечението наднормено тегло и затлъстяване. Неговото действие стимулира намаляването на телесното тегло и обиколката на талията.

Как действа?

LibraMed, благодарение на патентования комплекс Policaptil Gel Retard®, забавя абсорбирането на въглехидрати, като намалява количеството и скоростта на увеличаване на кръвната захар след хранене (постпрандиален пик на кръвната захар), правейки постоянна концентрацията на глюкоза и инсулин в кръвта.

Това действие за контролиране на пика на кръвната захар намалява:

 • натрупването на мазнини в адипозната тъкан

LibraMed намалява рязкото повишаване на концентрацията на глюкоза в кръвта след хранене, като по този начин намалява натрупването й под формата на мазнини.

 • преждевременно усещане на чувство на глад

LibraMed предотвратява бързото намаляване на нивата на глюкозата в кръвта – състояние което организма интерпретира като липса на хранителни елементи, което се посреща с поемането на друга храна.

Освен това, Libramed действа:

 • като намалява абсорбирането на мазнини
 • като намалява постпрандиалната сънливост,
 • като подпомага чревния транзит и регулира консистенцията на изпражненията.

Libramed действа благодарение на Policaptil Gel Retard®- патентован комплекс от полизахаридни молекули, който се отличава с повишена гелообразуваща способност.

Коментари

Напиши коментар