Последни Блог постове

УПЪТВАНЕТО В ПОМОЩ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

Публикуван: 20/05/2016 Прочитания: 776 Коментари: 0


Преди употреба прочетете внимателно упътването на новозакупения лекарствения препарат. За противопоказанията и нежеланите реакции е най-добре да потърсите съвет от лекаря или фармацевта.

Помага ли рекламата на лекарствените продукти?

В рекламните паузи на почти всички телевизионни канали много често се показват различни фармацевтични продукти. Многократното им представяне обаче често води до объркване, защото ние, телевизионните зрители, сме преситени с информация за тях. В резултат на това много хора игнорират или на мига пропускат и забравят основното послание в нея. По-късно, когато четем написаното в листовката, може да ни обърка усложнената терминология. В резултат ние като пациенти може да се информираме погрешно и неправилно да приемем дадено лекарство.

Какво е важно за лекарствените указания?

Листовка с указания за пациента трябва да има във всяка опаковка с лекарство или препарат, която получаваме в аптеките. Производителите и вносителите на лекарства и медицински изделия по закон са задължени да включват в документацията за регистрация виждане за тези указания. Те са толкова важни, колкото и самият лекарствен препарат, защото с тяхна помощ се информираме за предназначението му, дали трябва да го използваме и каква е правилната му дозировка в нашия случай. От изключителна важност е да си разясним ползваната терминология предварително, за да ускорим лечебния ефект и да не сбъркаме при тълкуването на едно или друго понятие.

Какво означава показание?

Този термин точно определя правилната употреба на лекарствения препарат. За да бъдем максимално откровени, ще кажем, че показанията са заболяванията, за лечението на които е предназначено фармацевтичното средство. Биологичните характеристики на активното вещество са тези, които определят дали то е с широк (предназначено за повече заболявания) или с тесен спектър на приложение (трябва да се прилага за едно конкретно заболяване).

Какво означава терминът противопоказание?

Противопоказанието посочва при какви случаи не трябва да се прилага даденият лекарствен препарат. Това значи, че ако лекарството е противопоказано при кръвоизливи например, то не трябва да се прилага при отворени рани или при кръвозагуба като резултат от естествен физиологичен процес. Понякога приложението на дадено лекарство става противопоказано, ако то се използва съвместно с други препарати. Това означава, че те не трябва да се прилагат (приемат) заедно в никакъв случай.

Какво е значението на израза предпазни мерки?

Този термин означава, че употребата на лекарството е рискована при дадена група пациенти. Това не е отричане на медикамента, а насока да се информираме по-добре при фармацевта или лекаря, който ни го е предписал. Медицинският специалист ще прецени ползата от прилаганото лечение, ще я прецени спрямо евентуалната вреда от него, която може да се получи, и във всички случаи ще ни насочи в употребата.

Нима лекарствата имат нежелани реакции?

Да, срещат се такива отговори на лекарствата въпреки правилното им приложение. Тези нежелани реакции се наричат също и странични ефекти. Те могат да се проявят статистически, въпреки че болният е прилагал лечението правилно, както и според лекарските указания. Нежелателните (страничните) реакции от даден прием биват по-леки или по-тежки и се явяват често, от време на време или съвсем рядко понякога. Ако в резултат от приема на даден медикамент се появят нежелани отговори на организма, е препоръчително да курсът на лечение да се прекъсне и да се обърнете за помощ към своя медицински специалист.

Какво друго ще прочетем в листовката с указания?

Естествено, в листовката има и още информация, която е свързана главно с химическия състав на медикамента. Освен активното вещество, което е основното в даден лекарствен продукт, той съдържа и помощни субстанции, които са съставни елементи в него. Те имат за цел да увеличат ефикасността на препарата или да улеснят неговото производство в промишлени условия. Пациентите, развиващи алергии или склонни към една или друга тяхна форма, е наложително да обръщат особено внимание и на тази част от указанието.

Медицинската терминология, която се ползва при описанието на един или друг лекарствен продукт, понякога може да е много обемна и прекалено объркваща и да не можем да я разберем с едно прочитане. При вземането на ново лекарство е най-правилно и винаги е в наш интерес да се консултираме относно него с лекаря или фармацевта.

Коментари

Напиши коментар